1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 Crtiques i reportatges en premsa escrita. 
 Revistart, ressenya de les exposicions efectuades. 
Copyright @2008 Pau Elias, Campdevànol (Spain)