1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
1998
IndividualGaleria d'art Magdalena Baxeras Barcelona
ColectivaPalau dels Reis de Mallorca Perpinyà
ColectivaLVI premi de pintura. Seleccionado Centelles
 
1997
ColectivaLV premi de pintura. Seleccionado Centelles
IndividualCasa de cultura "Can Ricart" St. Feliu de Llobregat
IndividualSala de exposiciones del aeropuerto Ibiza
ColectivaII saló internacional d'arts plàstiques ACEA. Seleccionado Barcelona
IndividualSala "La Roca del Corb" Lleida
ColectivaGaleria Alhadros Ibiza
 
1996
ColectivaGaleria d'Art Mercè Solé Lleida
Copyright @2008 Pau Elias, Campdevànol (Spain)