1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 "Directorio Anual de Artes Plásticas" Catalunya i Andorra. 1997
 Diccionari Ràfols. 1995
 "Guia de Arte". 1994
 "Guia de Arte". 1993
 Catàleg "Ibérico 2000". 1991
 Col·laboració en el llibre "Sants de Catalunya". Editorial Altafulla. 1990
 Revistart, ressenya de les exposicions efectuades. 
 Crítiques i reportatges en premsa escrita. 
Copyright @2008 Pau Elias, Campdevànol (Spain)