1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
1998
IndividualGaleria d'art Magdalena Baxeras Barcelona
Col·lectivaPalau del Reis de Mallorca Perpinyà
Col·lectivaLVI premi de pintura. Seleccionat Centelles
 
1997
Col·lectivaLV premi de pintura. Seleccionat Centelles
IndividualCasal de cultura "Can Ricart" St. Feliu de Llobregat
IndividualSala d'exposicions de l'aeroport Eivissa
Col·lectivaII saló internacional d'arts plàstiques ACEA. Seleccionat Barcelona
IndividualSala "La Roca del Corb" Lleida
Col·lectivaGaleria Alhadros Eivissa
 
1996
Col·lectivaGaleria d'Art Mercè Solé Lleida
Copyright @2008 Pau Elias, Campdevànol (Spain)